fbpx Skip to content

FIT Ground műgyanta padlórendszer alkalmazástechnikai előírásai

A Fit Ground műgyanta padló termékek szakemberek számára készülnek, alkalmazásuk magas fokú jártasságot követel meg a műgyantás padlószakmában. Ezen kiadványunkat az ilyen jártassággal rendelkező szakemberek számára állítottuk össze. Az Alkalmazástechnikai előírások a Fit Ground termékek műszaki termékismertetőinek elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Követelmények az aljzattal szemben

Cementkötésű felületek

A fogadófelületnek legalább 28 napos korúnak, szilárdnak, legalább C-16-nak, cementtejtől és laza, könnyen felváló részektől, portól, régi bevonatoktól mentesnek kell lennie. Nedvességtartalma max. 3,5 tömeg % lehet. Nem lehet szennyezett olajjal, zsírral és más, a bevonatok tapadását gátló anyagokkal.

A felületeket védeni kell a beszívódó nedvesség ellen, a talajjal közvetlenül érintkező aljzatokat a talajnedvesség ellen szigetelni kell. A nem megfelelő szigetelés hólyagképződéshez vezethet a bevonatok alatt.

Vas-és acélfelületek

Nem lehetnek a felületen rozsdmaradványok, olaj-, zsír-, festék- és porszennyeződések.

Aszfalt felületek

Az aszfaltnak megfelelő teherbírással kell rendelkeznie (pl. GE 10 minőségi osztály)

Műkő, kerámia és régi műgyantás felületek

A fogadó felületnek szilárdnak, száraznak, laza, könnyen felváló részektől (pl. feltáskásodott műgyanta bevonat vagy kopogó, kijáró kerámia lapok stb), portól, régi bevonatoktól mentesnek, a műkőnek továbbá legalább 28 napos korúnak kell lennie.

Felület-előkészítés

A padló- és bevonatkészítés legfontosabb részművelete a felület-előkészítés. Éppen ezért különös gondossággal és odafigyeléssel kell végezni azt. Az alapozó réteget csak szilárd, száraz és kellőképpen megtisztított felületre szabad felhordani, mert különben a teljes bevonati rétegrend felválhat.

Minden felület igényel valamilyen előkészítést, még a teljesen új betonfelület is.

Betonfelület

Mechanikus előkészítése történhet marással, csiszolással, és sörét- vagy homokszórással, továbbá nagynyomású vízsugaras tisztítással. Végül a port nagyteljesítményű ipari porszívóval el kell távolítani. Az előkészített betonaljzaton tapadó-húzószilárdságot kell mérni, amelynek min. a 1,5 N/mm2 –es értéket el kell érnie.

Vas- és acélfelületek

Előkészítésének legmegfelelőbb módja a szemcseszórás. A megkívánt tisztasági fok: Sa 2 ½ az MSZ ISO8501-1 szabvány szerint. Az alapozó festéket közvetlenül a szemcseszórás befejezése után fel kell hordani.

Műkő, kerámia és régi műgyanta felületek

Előkészítésének legmegfelelőbb módja a szemcseszórás. Lapburkolatok esetében meg kell győződni arról, hogy minden egyes lap stabilan rögzítve van-e az alaphoz. Amennyiben nem, úgy a hibás lapot le kell ragasztani, vagy eltávolítani és a helyét kiegyenlíteni.

Aszfalt felületek

Előkészítésének legmegfelelőbb módja a szemcseszórás ill. az enyhe marás. Különös figyelmet kell fordítani az üzemanyagfoltok eltávolítására. Az aszfaltban lévő kőzúzalékról legalább 75 %-ban el kell távolítani a bitument.

Általános padlókivitelezési előírások

Hőmérséklet

 • A komponensek hőmérséklete úgy a keverés, mint a felhordás során 15-20 °C-os legyen. Magasabb hőmérsékleten lerövidül a feldolgozási és kikeményedési idő. Ilyenkor gyorsabban kell dolgozni, és arra is ügyelni kell, hogy csak annyi anyagot keverjünk össze, amennyit lerövidült feldolgozási idő alatt fel tudunk hordani a felületre. Alacsonyabb hőmérsékleten megnő a feldolgozási és kikeményedési idő, valamint a bevonat átvonhatósági, járhatósági és terhelhetőségi ideje is. Növekszik továbbá az anyag viszkozitása, ami megnehezíti a felhordást, és az anyagfelhasználás is megnő.
 • A levegő és az aljzat hőmérséklete érje el az adott anyag termékismertetőjében megadott minimális kikeményedési hőmérsékleti értéket, és ne haladja meg a maximális értéket. A minimális kikeményedési hőmérséklet a legtöbb anyag esetében +5 és +10 °C között van, a maximális pedig +30 °C-ot tesz ki.

A levegő páratartalma, harmatpont, huzat

 • Műgyantás munkáknál mindig a helyszínen kell tartani hőmérőt és higrométert.
 • Kivitelezéskor a levegő túl magas páratartalma káros a bevonatra: az epoxi anyagoknál felületi mattulást, a poliuretánoknál buborékosodást okozhat. Ezért a páratartalmat folyamatosan mérni kell, és az nem haladhatja meg a termékismertetőben megadott értéket.
 • A Fit Ground bevonatrendszerek bármelyik rétegének felhordásakor gondosan ügyelni kell arra, hogy ne következhessen be páralecsapódás a levegőből a felületre. Folyamatosan mérni kell a levegő és az aljzat hőmérsékletét és a levegő párataralmát, amelyek ismeretében táblázat vagy célműszer segítségével meg kell határozni a levegő harmatpontját. A munkát csak akkor szabad végezni, ha az aljzat hőmérséklete legalább 3 °C-kal meghaladja a mindenkori harmatpont értékét. Ellenkező esetben a levegőben lévő vízpára vékony, láthatatlan vízfilm formájában kicsapódik a felületre, és meggátolja a gyantaréteg tapadását a betonalaphoz, illetve az előző réteghez.
 • Biztosítani kell továbbá a munkaterület huzatmentességét, valamint a légkondicionálók üzemen kívül helyezését is, mert a huzat ill. a nedves és hideg levegő befúvása felületi mattulást, felhősödést okozhat.

Keverés

 • Az előírt keverési arányt szigorúan be kell tartani.
 • A Fit Ground termékek komponenseit az előírt keverési aránynak megfelelő kiszerelésben szállítjuk. Ha nem teljes kiszerelési mennyiségeket kell keverni, akkor a komponenseket pontos mérlegen kell kimérni a kannákon feltüntetett keverési arány szerint.
 • A keverést kis fordulatszámú géppel, célszerűen max. 300/perc fordulatszámú keverőlapátos fúrógéppel kell végezni.
 • Pigmentált típusoknál (pl. Fit Ground Top E,, Top EA, Top P stb.) a komponensek összekeverése előtt külön fel kell keverni az „A” komponenst az esetleges kiülepedés megszüntetése végett. Keverési idő: legalább 2 perc
 • A komponensek keverésekor a „B”-t kell az „A”-hoz önteni ügyelve arra, hogy a teljes mennyiség kifolyjon a kannából. A keverést nagy gondossággal és alapossággal, a keverék teljes homogenitásának eléréséig kell végezni. Az anyagot a kanna aljáról és oldaláról is fel kell keverni, és a „B” komponenst függőlegesen is el kell oszlatni. Keverési idő: legalább 3 perc.
 • Figyelem! Felhordás előtt a már így összekevert anyagot át kell önteni egy másik, tiszta edénybe, és még egyszer megkeverni. Keverési idő: legalább 1 perc.
 • Részmennyiségek kivétele esetén a kannákat minél hamarabb ismét le kell zárni.
 • Az anyagokhoz hígítót adni tilos! Ez alól kivételt képeznek az egyes típusok termékismertetőiben megadott esetek.
 • Az összekevert anyagot a termékismertetőben megadott feldolgozhatósági időn belül fel kell hordani. A reakcióhőtől felmelegedett vagy megnövekedett viszkozitású esetleg már gélesedő félben lévő anyag felhasználása tilos.

Felhordási módok és eszközök

 • Alapozókat és vékony rétegeket legelőnyösebben szivacs- vagy keménygumi lehúzóval, Teddy hengerrel, ritkábban kefével vagy ecsettel lehet felhordani.
 • Vékony, 1-2,5 mm-es önterülő padlókat fogazott glettvassal vagy keménygumi lehúzóval lehet legjobban készíteni. A padlókat felhordás után tüskés hengerezéssel légteleníteni kell.
 • Vastagabb, 3-10 mm-es önterülő padlók készítéséhez leggyakrabban rákelt használnak. A padlókat felhordás után tüskés hengerezéssel légteleníteni kell.
 • Kvarchomokkal töltött javító, kiegyenlítő és egyéb rétegeket nagyobb felületeken legelőnyösebben glettvassal, kis foltokban pedig spaklival lehet felhordani.

Egyéb tudnivalók

 • Javító, kiegyenlítő és csúszásgátolt rétegek készítésekor a Fit Ground termékekhez kvarchomok, korund vagy más töltőanyagot kell adagolni. Ehhez kizárólag első osztályú, agyag-és egyéb szennyeződéstől mentes, frakcionált, tüziszárított töltőanyagot szabad használni.
 • A töltőanyag szemcseméretét úgy kell megválasztani, hogy az a felhordandó réteg vastagságának maximum 1/3-át tegye ki.
 • A töltőanyagok bevitele módosítja a padlóanyagok eredeti tulajdonságait. Egy bizonyos határig adagolva (az un. KPT koncentrációig) a rendszer legtöbb tulajdonsága javul, pl. a keménység, kopásállóság, nyomószilárdság hőállóság (+10-30 oC-kal). Ugyanakkor a rugalmasság, szakadási nyúlás és a párazárás csökken.
 • Túladagoláskor, amikor a KPT koncentrációnál több töltőanyagot alkalmazunk, akkor már a rendszernek szinte az összes tulajdonsága romlik.
 • A KPT koncentráció függ a padlóanyagtól, a töltőanyag fajtájától, szemcseméretétől és szemcseméret eloszlásától, amit tapasztalati úton lehet meghatározni.
 • Töltőanyagok hozzáadása a bevonatok színét módosíthatja. Amennyiben a termékismertetőben megadott átvonhatósági időt túllépjük, vagy régebbi műgyanta padlót kell bevonni, úgy minden esetben felület-előkészítés, alapos csiszolás vagy szemcseszórás és porszívózás szükséges.
 • A műgyantás bevonatok felhordásuk után néhány óráig a nedvességre érzékenyek. A nedvesség (eső, páralecsapódás) hatására kifehéredés, felületi ragacsosodás léphet fel, ami nagyon lerontja a következő réteg tapadását. A kifehéredett vagy ragadó felületetek ezért el kell távolítani pl.: szemcseszórással.
 • A nedvesség káros hatása csökkenthető vagy elkerülhető, ha a frissen felhordott műgyantaréteget azonnal meghintjük kvarchomokkal.
 • Amennyiben alapozó és köztes rétegek készítésekor bizonytalan a következő réteg felhordásának időpontja, úgy a frissen elkészült réteget meg kell hinteni finom (pl. Ø 0,1-0,4 mm) kvarchomokkal.
 • Az elkészült bevonatok végleges kedvező tulajdonságaikat csak bizonyos kondicionálási idő (általában 7 nap) után érik el. Ezért a használatba vétel csak bizonyos fokozatossággal történhet, amiről a felhasználót tájékoztatni kell. (A legtöbb bevonat szobahőmérsékleten 24 óra múlva járható, mechanikailag 3-4 nap múlva, vízzel és vegyi anyagokkal pedig 7 nap múlva terhelhető)

Általános tárolási előírások

A Fit Ground termékeket száraz, napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen, +8 és +35 oC-os hőmérsékleten, eredeti, jól lezárt kannákban kell tárolni.

Az oldószermentes epoxi anyagok esetében hosszan tartó, hűvös helyen történő tárolás során, az „A” és „B” komponenseknél kristályosodás léphet fel, az anyag részben vagy teljes tömegében megszilárdul. Az ilyen kannát nyitott fedővel 40-50 oC-os vízfürdőbe kell tenni, időnként át kell keverni, majd a teljes felolvadás és szobahőmérsékletre való visszahűlés után az anyagot fel lehet használni. Az anyag minősége ennek során semmit sem csökken.

Figyelem! A vizes bázisú anyagok fagypont alatti tárolás esetén visszafordíthatatlanul tönkre mennek.

A termékismertetőkben megadott tárolhatósági idő adatok a fenti körülmények betartása esetén érvényesek.

Általános egészségügyi és biztonságtechnikai tudnivalók

A Fit Ground termékek feldolgozása során minden esetben be kell tartani a vegyszerekkel való bánásmód biztonsági intézkedéseit. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Munkavégzésnél

Zárt munkaruhát, védőszemüveget és védőkesztyűt kell viselni. Porzással járó munkafázis során pormaszkot, oldószertartalmú anyag használata során megfelelő betéttel ellátott gázmaszkot kell viselni

A bőr védelme

Zárt munkaruhát és védőkesztyűt kell használni. A munkavégzés megkezdése előtt megfelelő bőrvédő krémet kell a kézre kenni.

A bőrre került anyag eltávolítása

Az anyagot száraz ruhával v. papírral fel kell itatni, majd szappanos meleg vízzel le kell mosni és szárazra törölni. Ezután bőrápoló krémmel be kell kenni. A törléshez használt elszennyeződött ruhát vagy papírt műanyag edénybe vagy zsákba kell elhelyezni.

A szem védelme

Védőszemüveget használni. Ha az anyag mégis a szembe kerül, akkor a szemet legalább 15 percig öblíteni kell, majd a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni.

Szellőztetés

A munkahely légterét legalább 3-5-ször cserélni kell óránként. A dolgozóknak kerülniük kell a gőzök belégzését.

Elsősegély

A bőrre kerülő anyagot a fentiek szerint kell eltávolítani. Szembe fröccsenő anyag esetén a fentiek szerint kell eljárni. A szennyezett ruhát azonnal le kell cserélni. Ha az anyag gőzeinek belégzésétől bárki rosszul lesz, friss levegőre kell vinni és orvosnak megmutatni.

OLDÓSZERTARTALMÚ ANYAGOK ESETÉBEN A MUNKAVÉGZÉS SORÁN SZIGORÚAN BE KELL TARTANI AZ I. TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓ TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOKAT.

A részletes egészségügyi és környezetvédelmi tudnivalókat a „Biztonságtechnikai adatlap”-ok tartalmazzák. A részletes ismertetést az egyes termékek biztonságtechnikai adatlapjai tartalmazzák (a komponensekre külön-külön)

Minőségbiztosítás, garancia

A Fit Ground termékek kiváló minőségének záloga a minden egyes gyártási sarzsra kiterjedő saját laboratóriumi ellenőrzés, a folyamatos ÉMI illetve CE bevizsgálás. Termékeink megfelelőségére éppen ezért teljes körű garanciát vállalunk a kannákon feltüntetett felhasználhatósági időn belül.

Nem tudunk viszont garanciát vállalni a sikeres feldolgozásra, mivel az nem a mi ellenőrzésünk alatt történik.

Ezen ismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink szerint állítottuk össze. Általános útmutatást nyújt, és nem vonatkozik konkrét alkalmazási esetekre. A ismertető tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető.

Ezen ismertető minden korábbi kiadást érvénytelenít.

További információkért forduljon a gyártóhoz vagy képviselőjéhez!

Kérdése van? Szakértő kollégánk rendelkezésére áll!